You are here
Home > Uxin Limited.

Uxin รายงานผลทางการเงินไตรมาสที่สองปี 2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

ปักกิ่ง, Aug. 09, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Uxin Limited (“Uxin” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: UXIN) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรถยนต์ใช้แล้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทจะรายงานผลทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2561 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ก่อนเวลาทำการของสหรัฐฯ ทีมผู้บริหารของ Uxin จะจัดการประชุมทางไกลเวลา 8.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ (เวลา 20.00 น. ตามเวลาปักกิ่ง/ฮ่องกง) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 หลังการประกาศผลรายไตรมาส รายละเอียดการโทรเข้าสำหรับการประชุมสดทางไกลคือ: สหรัฐฯ: +1 8665194004 หรือ +1 8456750437 สหรัฐฯ: +65 67135090 จีนแผ่นดินใหญ่: 400-6208038 หรือ 800-8190121 ฮ่องกง: 800-906601 หรือ +852 30186771 […]

Top