You are here
Home > Super B

Lithium Werks และ Super B เห็นพ้องในการผสานการใช้พลังงานการส่งผ่านพลังงานทั่วโลก

HENGELO, The Netherlands, Sept. 04, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัทการจัดการพลังงาน Lithium Werks (www.lithiumwerks.com) เป็นที่รู้จักในด้าน Nanophosphate™ Cells  และโมดูลลิเธียมไอออนแบบอัจฉริยะของบริษัทได้เข้าร่วมกับผู้พัฒนาและผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม Super B (www.super-b.com) บริษัทระดับโลกแห่งใหม่ที่ให้บริการลูกค้ากว่า 1,000 รายในกว่า 50 ประเทศและให้งานแก่พนักงานกว่า 550 คน ด้วยเทคโนโลยีลิเธียมที่จดสิทธิบัตรแล้วกว่า 400 ชิ้น บริษัทได้เป็นผู้นำในด้านการดำเนินงาน เมื่อเกี่ยวกับทักษะในด้านเทคโนโลยี ในต้นปีนี้ Lithium Werks ได้สินทรัพย์ของ Valence Technology, Inc. และธุรกิจด้านอุตสาหกรรมของ A123 Systems, LLC Lithium Werks B.V. เป็นบริษัทของเนเธอร์แลนด์แห่งใหม่ที่เข้าร่วมเป็นการเป็นผู้นำในด้านผู้ผลิตเซลล์ การให้เซลล์ของ Nanophosphate™ ที่มีคุณภาพสูง และเป็นบริษัทสองแห่งที่เป็นผู้ผลิตระบบแบตเตอรี่ระดับ A: Valence และ Super […]

Lithium Werks and Super B agree to merge to enable global energy transition

HENGELO, The Netherlands, Sept. 03, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Energy management company Lithium Werks (www.lithiumwerks.com), known for its Nanophosphate™ Cells and its smart lithium-ion modules, is merging with fellow lithium battery developer and producer Super B (www.super-b.com). The new global company serves over 1,000 customers in nearly 50 countries and offers jobs to over 550 […]

Super B Lithium Werks เซ็นสัญญาการผลิตเซลล์เชิงกลยุทธ์แบบระยะเวลาหลายปีเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม

เฮงเงโล เนเธอร์แลนด์, May 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Super B ผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ (www.super-b.com) และผู้ผลิตเซลล์ Lithium Werks B.V.(www.lithiumwerks.com) ได้เซ็นสัญญาแบบระยะเวลาหลายปีในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้กับลูกค้าทั่วโลก ภายใต้สัญญาดังกล่าว Lithium Werks ซึ่งเป็นกลุ่มโซลูชั่นเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมและการใช้พลังงานแบบพกพาที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจะเพิ่มปริมาณการผลิตเซลล์ Lithium Werks Nanophosphate Tm คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก Super B ยังคงขยายการดำเนินงานต่อไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว “บริษัทชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมทางทะเล และพลังงานหมุนเวียนได้รับการบริการจาก Super B และความต้องการใช้งานโซลูชั่นที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของบริษัทเหล่านั้นยิ่งเพิ่มมากขึ้น เราคาดหวังว่าจะสนับสนุน Super B เนื่องจากยังทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว” CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Lithium Werks, T. Joseph Fisher III กล่าว “ผมประทับใจในความสามารถในการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ Super B ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา […]

Top