You are here
Home > Raze Technologies Inc

Razeline เสนอแหล่งรายได้เสริมให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานใน YouTube

ANN ARBOR, Mich., June 06, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — ใน 18 เดือนที่ผ่านมา บุคคลผู้มีอิทธิพลใน YouTube มองเห็นว่ารายได้จากการโฆษณาของพวกเขาลดลง แพลตฟอร์มออนไลน์ Razeline มีทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าว Razeline คือบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานใน YouTube และแฟนๆ ของพวกเขาสามารถติดต่อกันได้โดยตรงผ่านการส่งข้อความที่มีการคัดกรองเบื้องต้น ต้นปี 2017 YouTube เริ่มเคร่งครัดกับนโยบายว่าด้วยการสร้างรายได้ โดยทำทุกวิธีเพื่อแก้ไขความกังวลของนักโฆษณาเกี่ยวกับการจับคู่กับเนื้อหาที่ไม่น่าพอใจ  บริการของ Google เริ่มทำสิ่งที่เรียกว่า “การระงับการจ่ายค่าตอบแทนจากการโฆษณา” (de-monetization) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการปลดโฆษณาออกจากวิดีโอนับพัน การดำเนินการดังกล่าว หรือที่เรียกกันว่า “การล้างบางโฆษณา” (Adpocolypse) ยิ่งทวีความรุนแรงหนักขึ้นเมื่อผู้สร้างสรรค์ผลงานใน YouTube คนหนึ่งประเมินสถานการณ์ผิดพลาด ในช่วงก่อนวันปีใหม่ปี 2017 Logan Paul ได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับป่าฆ่าตัวตายที่สร้างความอับอายให้กับเขามาถึงปัจจุบัน วิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นผู้เสียชีวิตจากการแขวนคอในป่าฆ่าตัวตายของญี่ปุ่น ซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบที่รุนแรงตามมา  เพื่อเป็นการตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าว YouTube ได้ตั้งข้อบังคับในการโฆษณาที่แคบลงกว่าเดิมโดย “ป้องกันมิให้ผู้กระทำการไม่ดีสร้างความเสื่อมเสียแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานดั้งเดิมหรือที่เป็นแรงบันดาลใจซึ่งหารายได้ผ่าน YouTube ทั่วโลก” เนื่องจากตระหนักว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานใน […]

Top