You are here
Home > PIMCO

PIMCO จ้างงาน John Studzinski ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและรองประธาน PIMCO ในสำนักงานบริหารของบริษัท

Mr. Studzinski จะทำหน้าที่เป็นผู้นำในการขยายกลยุทธ์สากลของ PIMCO Mr. Studzinski จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักให้กับลูกค้าอันดับต้น ๆ ทั่วโลกของบริษัทร่วมกับทีมบริหารลูกค้าและผู้นำอาวุโส Mr. Studzinski จะนำประสบการณ์ที่มีมากกว่า 30 ปีในฐานะเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงที่ได้มอบให้กับผู้นำในธุรกิจ สถาบันการเงิน รัฐบาล และองค์กร NGO ต่าง ๆ ทั่วโลกมาสู่ PIMCO เขาได้ทำงานในฐานะเป็นรองประธานบริษัท Blackstone Group รองประธานบริษัท Morgan Stanley International และทำงานในคณะกรรมการการจัดการกลุ่มของ HSBC Mr. Studzinski ได้ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนในการสนับสนุนด้านเหตุแห่งมนุษยธรรมที่ช่วยปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้คนทั่วโลก นิวพอร์ต บีช แคลิฟอร์เนีย, Sept. 06, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — PIMCO หนึ่งในผู้จัดการการลงทุนตราสารหนี้ที่สำคัญที่สุดในโลกได้เสนอให้ John Studzinski เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการและรองประธานบริษัทของ PIMCO ในสำนักงานผู้บริหาร Mr. Studzinski ผู้ที่ใช้เวลาในงานอาชีพของเขาทำงานในเอเชียและยุโรป นำประสบการณ์ที่มีมากกว่า 30 […]

Top