You are here
Home > Imaging Queensland

Vitrea® Intelligence ทำให้ Imaging Queensland สามารถปรับการผ่าตัดทั่วทั้งองค์กรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้

โซลูชั่นได้ให้การวิเคราะห์รุ่นต่อไปและความสามารถใหม่ในการรวมข้อมูล RIS และ PACS MINNETONKA, Minn., March 09, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Vital Images ได้ประกาศว่า Imaging Queensland เครือข่ายการสร้างภาพชั้นนำในออสเตรเลียได้นำโซลูชั่นการวิเคราะห์ธุรกิจ Vitrea Intelligence ไปใช้งาน การนำไปใช้งานมีกำหนดการคือไตรมาสที่สองของปี 2561 Vitrea Intelligence ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ Opportunity Navigator™ และเทคโนโลยีจัดการธุรกิจอัจฉริยะ Practice Management จากคำกล่าวของ Helen Stevens หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทางการเงินและการพาณิชย์ของ Imaging Queensland การตัดสินใจนำ Vitrea Intelligence ไปใช้เป็นผลมาจากสามปัจจัยสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพของการผ่าตัดเป็นไปอย่างสูงสุด, ความสามารถเฉพาะตัวในการรวมข้อมูล RIS และ PACS เข้าเป็นการบันทึกข้อมูลระยะยาวหนึ่งเดียว, และความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างกลุ่มรังสีวิทยาของ Vital Images และ Canon Medical Systems “โซลูชั่นการวิเคราะห์ธุรกิจนี้ทำให้เราสามารถปรับธุรกิจของเราให้เหมาะสมยิ่งขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค” Stevens กล่าว “เจ้าหน้าที่นานาชาติของเราจะมีความสามารถในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ระดับเดียวกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ที่ Maroochydore, Queensland Vitrea Intelligence […]

Vitrea® Intelligence Enables Imaging Queensland to Optimize Operations Across its Enterprise

Solution provides next-generation analytics and new capability to combine RIS and PACS data MINNETONKA, Minn., March 07, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Vital Images announced today that its enterprise analytics solution, Vitrea Intelligence, will be deployed at Imaging Queensland, a premier imaging network in Australia. Deployment is scheduled for the second quarter of 2018. Vitrea Intelligence comprises Opportunity Navigator™ predictive analytics and Practice Management […]

Top