You are here
Home > IHMA

NTS Ventures และ IHMA ได้ประกาศโปรแกรมสำคัญที่มุ่งเน้นการเฝ้าระวังการดื้อยาต่อต้านเชื้อรา: STAR (Susceptibility Trends in Antifungal Resistance)

SCHAUMBURG, Ill., June 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — NTS Ventures (NTS) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับวิทยาเชื้อราและ International Health Management Associates, Inc./IHMA Europe Sàrl (IHMA) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางคลินิกด้านการต่อต้านการติดเชื้อกลางซึ่งมีบริการครบวงจร ได้ประกาศข้อตกลงความร่วมมือที่จะมอบโปรแกรมเฝ้าระวังการดื้อยาต่อต้านเชื้อราแบบใหม่ซึ่งเรียกว่า STAR ให้กับอุตสาหกรรมเภสัชกรรม นอกจากความชำนาญที่มอบโดย NTS และ IHMA แล้ว โปรแกรม STAR ยังได้รับการสนับสนุนอย่างมากด้วยการรับห้องปฏิบัติการผู้นำทางความคิด (KOL) จากทั่วโลกมาเข้าร่วม เมื่อการดื้อยาของเชื้อราเพิ่มสูงขึ้นและมีความเปลี่ยนแปลงทางการระบาดวิทยา STAR จะเฝ้าระวังความผันผวนและแนวโน้มของการดื้อยาของเชื้อราและการระบาดวิทยาอย่างใกล้ชิดเมื่อเวลาผ่านไป โปรแกรมนี้จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับหน่วยงานของรัฐ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ และบริษัทเภสัชกรรมในการต่อสู้กับการดื้อยาต่อต้านเชื้อรา กลุ่มแบคทีเรียที่ได้จากการทดลองทางคลินิกซึ่งเก็บรวบรวมตามขั้นตอนโดย STAR จะประกอบด้วยยีสต์สายพันธุ์สำคัญทั้งหมด (รวมถึง Candida auris ซึ่งเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่) และเชื้อราที่มีลักษณะเป็นแท่งยาว เช่น Aspergillus spp และเชื้อราสายพันธุ์ที่หายากกว่าและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมาก เช่น Mucor spp., Rhizopus spp.และอื่นๆ การพัฒนาสารต่อต้านเชื้อราใหม่ๆ กำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ STAR จึงให้การสนับสนุนตัวยาเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการต่อสู้กับการดื้อยาต่อต้านเชื้อรามีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อช่วยมอบเวลาอันสำคัญในการลดและกำจัดการดื้อยาใหม่ๆ […]

NTS Ventures and IHMA Announce a Significant and Important Program Focusing on Antifungal Resistance Surveillance: STAR (Susceptibility Trends in Antifungal Resistance)

SCHAUMBURG, Ill., June 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — NTS Ventures (NTS), a mycology and antifungal clinical research laboratory and International Health Management Associates, Inc./IHMA Europe Sàrl (IHMA), a full-service central anti-infective clinical microbiology laboratory have announced a collaborative agreement that will provide the pharmaceutical industry with a brand-new antifungal resistance surveillance program termed STAR. In […]

IHMA Announces a New Venture in India to Further Their Global Support of Anti-infective Drug Development for the Biopharmaceutical Industry

SCHAUMBURG, Ill., Oct. 31, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — International Health Management Associates, Inc./IHMA Europe Sàrl (IHMA), a global company that provides laboratory and consultative services to the biopharmaceutical industry involved in the development of products for the prevention, control and treatment of infectious diseases has announced the establishment of an affiliate in India (IHMA India, […]

IHMA ได้นำห้องปฏิบัติการทั้งสองแห่งเข้าสู่กระบวนการโลกาภิวัฒน์เป็นที่เรียบร้อยด้วยการรับรองคุณภาพของ IHMA Europe โดยวิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP) เพิ่มการสนับสนุนการทดลองเชิงคลินิกในการพัฒนายาต่อต้านการติดเชื้อและการศึกษาเชิงเฝ้าระวังทั่วโลก

SCHAUMBURG, Ill., March 08, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 (GLOBE NEWSWIRE) — เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 IHMA Europe Sàrl ซึ่งตั้งอยู่ที่ Monthey, Valais, Switzerland ได้รับการรับรองคุณภาพโดยวิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP)  ความก้าวหน้าที่สำคัญครั้งนี้ทำให้ IHMA ทั้งสองแห่งที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ได้รับการรับรองคุณภาพจาก CAP แล้วในขณะนี้  การรับรองคุณภาพเหล่านี้ได้เลื่อนขั้นพันธสัญญาระดับโลกของ IHMA ให้เป็นการบริการจุลชีววิทยาเชิงคลินิกด้วยห้องปฏิบัติการส่วนกลางที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งสำคัญต่อการให้ผลลัพธ์อย่างแม่นยำและตรงเวลาเพื่อสนับสนุนการทดลองเชิงคลินิกด้านการต่อต้านโรคติดต่อและการศึกษาเชิงเฝ้าระวังทั่วโลกตามหลักเกณฑ์ระดับสากล Dr Stephen Hawser หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ IHMA Europe กล่าวว่า “การรับรองคุณภาพของ CAP คือการยอมรับเชิงบวกที่แท้จริงในการให้บริการคุณภาพสูงที่ IHMA Europe ให้กับวงการเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนายาต้านจุลชีพ“ Jack Johnson […]

IHMA Completes the Globalization of its Two Laboratories with the Recent College of American Pathologists (CAP) Accreditation of IHMA Europe, Enhancing Support for Clinical Trials in Anti-Infective Drug Development and Global Surveillance Studies

SCHAUMBURG, Ill., March 06, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — On 14th October 2017 IHMA Europe Sàrl, located in Monthey, Valais, Switzerland, was awarded accreditation by the College of American Pathologists (CAP).  With this important development both IHMA facilities, located in the US and Europe, are now CAP accredited.  These accreditations further advance IHMA’s global commitment to […]

Top