You are here
Home > Glycotope GmbH

Glycotope Selects CrownBio as a Preclinical Development Partner to Advance Their Immunotherapeutic Pipeline

SAN DIEGO, March 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Crown Bioscience, a wholly-owned subsidiary of Crown Bioscience International (TWSE:6554) and a global drug discovery and development services company providing translational platforms to advance oncology, inflammation, cardiovascular and metabolic disease research, announces that it has been chosen by Glycotope GmbH as a partner to accelerate their immuno-oncology […]

Glycotope เลือก CrownBio เป็นพันธมิตรในการพัฒนาพรีคลินิกเพื่อช่วยให้แนวทางภูมิคุ้มกันบำบัดล้ำหน้ายิ่งขึ้น

SAN DIEGO, March 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Crown Bioscience ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือครองอย่างสมบูรณ์โดย Crown Bioscience International (TWSE:6554) และบริษัทให้บริการพัฒนาและค้นคว้าทางยาระดับโลกที่ได้ให้แพลตฟอร์มแบบเลื่อน (translational platform) เพื่อพัฒนาการวิจัยด้านมะเร็งวิทยา การติดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทางเมตาบอลิสม์ ได้ประกาศว่าบริษัทได้รับเลือกจาก Glycotope GmbH ให้เป็นพันธมิตรเพื่อเร่งกระบวนการการค้นคว้ายาสร้างภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง CrownBio ได้เสนอโมเดลการปลูกถ่ายเซลล์ของผู้ป่วยในหนูทดลอง (Patient Derived Xenograft: PDX) ที่รวบรวมไว้มากที่สุดในโลก และเป็นผู้นำในการให้บริการโซลูชั่นการค้นคว้ายาสร้างภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งในมนุษย์ ด้วยการใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษเหล่านี้ CrownBio จะปลูกถ่ายโมเดลเซลล์ต่อเนื่องที่ก่อมะเร็ง ในขณะที่โมเดล PDX ได้รับเลือกจาก Glycotope ให้ไปใช้ในโมเดลการใช้หนูทดลองแทนมนุษย์ CD34+ โมเดลแทนมนุษย์ที่ปรับแต่งตามความต้องการเหล่านี้จะใช้เพื่อเร่งกระบวนการค้นคว้ายาสร้างภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งที่ล้ำสมัยของ Glycotope “Glycotope เห็นความสำคัญของคุณค่าของโมเดล PDX และ CDX แบบครอบคลุมที่ CrownBio รวบรวมไว้ และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการใช้กลยุทธ์แทนมนุษย์ที่ล้ำสมัย” Anika […]

Top