You are here
Home > DigitalRoute

Fortum ใช้เทคโนโลยี DigitalRoute เพื่อสร้างความสามารถในการให้บริการที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนพลังงาน

Fortum ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคของยุโรป ร่วมมือกับ DigitalRoute ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลในภาคส่วนพลังงาน เริ่มต้นจากโซลูชันด้านดิจิตอลสำหรับการซื้อขายพลังงาน โดยใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ด้วยเครื่อง โดยอาศัยแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลของ DigitalRoute ขณะนี้ทั้งสองบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนถัดไปคือการสร้างให้เกิดบริการที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลในภาคส่วนพลังงาน กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน, Dec. 20, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — DigitalRoute ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการบูรณาการข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล และเป็นผู้ให้บริการหลักด้านพลังงานของยุโรปได้ร่วมกับ Fortum เพื่อประกาศความสำเร็จของโครงการทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of Concept) Fortum เป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานสะอาด โดยให้บริการด้านโซลูชันพลังงานไฟฟ้า การให้ความร้อน และการลดความร้อน และเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่สะอาดขึ้น Fortum ได้มองหาแพลตฟอร์มที่ทำให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโซลูชันที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล และขณะนี้ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ DigitalRoute แพลตฟอร์มของ DigitalRoute ช่วยให้มีการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างทรัพย์สิน โรงงาน แหล่งข้อมูล และระบบธุรกิจ ส่งผลให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพสูงสุด ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อให้ง่ายขึ้นต่อการทำงานของโซลูชันใหม่ และทำให้กระบวนการหลักมีความเหมาะสมที่สุด โครงการทดสอบความเป็นไปได้ที่เพิ่งแล้วเสร็จนี้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน 2 รูปแบบ ซึ่งต่างเน้นประโยชน์ของคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีคุณภาพดี จากนั้นจึงนำการเรียนรู้ด้วยเครื่องมาใช้เพื่อให้ตัดสินใจซื้อขายได้อย่างเหมาะสมที่สุด การทำงาน (Use […]

Top