You are here
Home > 2019 > October > 03

Phoenix Software International ประกาศข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน IBM® JES3

EL SEGUNDO, Calif., Oct. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Phoenix Software International, Inc. ได้ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ทำข้อตกลงกับ IBM® ซึ่ง Phoenix Software International ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอร์สโค้ดสำหรับระบบย่อยสพูลลิ่ง z/OS JES3 ของ IBM ซึ่งนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้าที่ยังคงต้องการอยู่บน JES3

“ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง Phoenix Software ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางปี 2017 กับลูกค้าและ IBM เพื่อค้นหาทางเลือกที่ง่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการแปลง …

Top