You are here

The Boiling Crab ประกาศการทำข้อตกลงสิทธิ์แฟรนไชส์ระดับนานาชาติครั้งที่สอง

GARDEN GROVE, Calif., Sept. 16, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — The Boiling Crab® ที่มีชื่อเสียงในด้านการให้บริการอาหารทะเลสดๆ และทานง่ายในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ได้ทำข้อตกลงสิทธิ์แฟรนไชส์ระดับนานาชาติครั้งที่สอง ข้อตกลงใหม่นี้เกิดขึ้นกับ Full Feeling Global, Inc. ที่ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา และครอบคลุมสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ฟิลิปปินส์) ซึ่งเป็นตลาดที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์

The Boiling Crab® ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 โดยมุ่งเน้นว่าทุกคนควรสามารถเพลิดเพลินไปกับรสชาติของอาหารทะเลสดๆ รสชาติเยี่ยม และประสบการณ์ที่น่าจดจำในการแบ่งปันปูต้มที่สวนหลังบ้านกับเพื่อนๆ

Top