You are here
Home > 2019 > March > 20

ผ่านการตรวจสอบจาก Microsoft Skype for Business แล้ว Patton เสนอการผสานระบบคลาวด์

SmartNode เกตเวย์ VoIP และ eSBCs ที่ผ่านการตรวจสอบโดย TekVizion ผสมผสานโทรศัพท์แบบยุคก่อนอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารแบบ ALL-IPหรือทั้งสองอย่างควบคู่กันเข้ากับ Skype for Business

SmartNode™ VoIP มากกว่าแค่การพูดคุย!

เกเธอร์สเบิร์ก แมรี่แลนด์, March 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Patton—ผู้ให้บริการโซลูชันเพื่อการสื่อสารแบบครบวงจร (UC) บริการ UC-as-a-service (UCaaS)

Top